Nieuws   |   Veiligheidsmaatregelen voor sidetrack boring Aardwarmte Vierpolders
24 maart 2023

Veiligheidsmaatregelen voor sidetrack boring Aardwarmte Vierpolders


Veiligheid staat altijd voorop bij Aardwarmte Vierpolders, ook tijdens de sidetrack werkzaamheden. Deze delen we graag met je. 

Uitgebreid veiligheidsplan opgesteld 
Bij het uitvoeren van de sidetrack boring wordt er gewerkt met zware machines en veel verschillende materialen. Veiligheid is daarom een erg belangrijk aandachtspunt bij dit project. Daarom heeft de Safety Manager van de uitvoerende partij Aardyn een HSE-plan opgesteld. Dit plan legt uit hoe er wordt gezorgd voor veiligheid op en rondom de locatie, de gezondheid van de medewerkers en omgeving en hoe er zorg wordt gedragen voor het milieu. Het plan is een aanvulling op het al reguliere veiligheidsplan van Aardwarmte Vierpolders en beschrijft specifiek de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden tijdens de sidetrack boring. Zo zorgen we dat de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier worden uitgevoerd. 

Veilige afvalverwijdering 
Bij het boren van de sidetrack kunnen er diverse afvalstoffen vrijkomen, zoals bouwstoffen en testwater. We vinden het natuurlijk belangrijk dat deze afvalstoffen op de juiste manier worden verwijderd om schade aan de omgeving te voorkomen. Hiervoor is er een Waste Disposal Procedure opgesteld. De uitvoering van dit plan zorgt ervoor dat de afvalstoffen goed worden afgevoerd en dat er geen risico's zijn voor de gezondheid van de omgeving. 

Kwaliteit drinkwater continu gemonitord 
Er bevinden zich geen drinkwaterreservoirs in de buurt van Aardwarmte Vierpolders. Daarom kunnen we de omgeving ervan verzekeren dat drinkwater niet wordt besmet door de werkzaamheden. We monitoren echter voortdurend de kwaliteit van het grondwater om eventuele risico's te minimaliseren. 

Samenstelling ondergrond is bekend 
De diepe ondergrond waarin wordt geboord is bekend terrein, omdat daar nu ook al de aardwarmte vandaan komt. De boring zelf brengt daarom geen verhoogd veiligheidsrisico voor trillingen of gasformaties met zich mee. We werken bovendien nauw samen met deskundige partners en voeren regelmatig metingen uit om de veiligheid van onze activiteiten te waarborgen. 

Beperkte toegang van locatie 
Toegang tot de bouwlocatie is alleen toegestaan na aanmelding en identificatie. Dit geldt niet alleen voor externe bezoekers, maar ook voor onze eigen medewerkers. Er is een portier aanwezig om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot onze locatie. We nemen deze maatregelen om ervoor te zorgen dat onze activiteiten veilig en verantwoord worden uitgevoerd. 

Met de bovenstaande maatregelen zorgen we ervoor zorgen dat de sidetrack boring veilig verloopt. Mocht u toch nog vragen of zorgen hebben, neem dan gerust contact met ons op.