Historie


Al sinds 2016 levert Aardwarmte Vierpolders warmte aan glastuinbouwbedrijven. Maar het proces begon al veel eerder, in 2008. Benieuwd naar wat er zoal bij komt kijken om een aardwarmte project van, of eigenlijk in, de grond te krijgen? Hieronder zie je het in een globale tijdlijn.

Nu

2024

Plan voor optimaliseren injectieput

2023

Zomer realisatie sidetrack productieput

2023

5,6 Mi Nm3 aardgas bespaard en 10 Kton vermeden CO₂-uitstoot

2022

8,3 Mi Nm3 aardgas bespaard en 15 Kton vermeden CO₂-uitstoot

2021

7,5 Mi Nm3 aardgas bespaard en 13 Kton vermeden CO₂-uitstoot

2020 Zomer

Zandvorming in productieput verholpen

2019

11 Mi Nm3 aardgas bespaard en 19 Kton vermeden CO₂-uitstoot

2018

9 Mi Nm3 aardgas bespaard en 16 Kton vermeden CO₂-uitstoot

2017

Plaatsen warmtekrachtkoppeling voor eigen stroomvoorziening

2016

Start warmtelevering aan de glastuinbouw bedrijven

2015 Zomer

Boren doublet

2015 Voorjaar

Aanleg boorlocatie

2015 Najaar

Aanleggen leiding tracee

2014

Groenlicht project financiering

2008

Verkenning en haalbaarheidstudie Aardwarmte Vierpolders

2008