Nieuws   |   Terugblik informatiesessie omgevingsvergunning Vierpolders
16 februari 2022

Terugblik informatiesessie omgevingsvergunning Vierpolders


Op 10 februari 2022 heeft de informatiesessie betreffende de vergunningsaanvraag voor de sidetrack-boring voor de aardwarmte installatie in Vierpolders plaatsgevonden.

Punten die zijn besproken:

 • Waarom de werkzaamheden van de sidetrack-boring nodig zijn
  Het probleem: Door beperkte zandafzetting binnen het filter van de productieput en skinvorming op het filter van de injectieput is in de afgelopen 2 jaar de capaciteit van het geothermische doublet verminderd. De side track boring op de productieput heeft als doel dat na uitvoering daarvan productie van het doublet weer mogelijk is op een niveau zoals dat maximaal is toegestaan vanuit de verleenden vergunningen.
  De side track op de injectieput vindt alleen plaats als na een succesvolle side track op de productieput blijkt dat de skin vorming op het filter van de injectieput zodanig is dat hierdoor niet de maximale productie ook daadwerkelijk geïnjecteerd kan worden.
  Al het geproduceerde water dient namelijk ook weer geïnjecteerd te worden, de mogelijkheid bestaat dus dat bij een weer maximaal producerende productieput de injectieput de beperkende factor wordt.- De gevolgen: Daardoor kunnen de tuinders veel minder duurzame warmte gebruiken voor het verwarmen van hun kas
  – De oplossing: Door een aanpassing aan de put, een zogenaamde side-track, kunnen we dit probleem omzeilen
  – Het effect: Zo brengen we de warmteproductie weer terug naar het normale oude niveau
 • Wat de werkzaamheden precies in houden
 • Waar de eindplaatsen zich bevinden
 • Hoe de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd
 • De planning
 • Hoe de geluidsoverlast wordt beperkt
 • Hoe de verkeershinder wordt beperkt
 • Vragen uit het publiek

Hieronder leest u de vragen en antwoorden die voorbij zijn gekomen tijdens de sessie.

Heeft de sidetrack-boring gevolgen voor het grondwater?

De sidetrack-boring heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater. De bestaande productieputten in Vierpolders zijn al geboord en zijn ook al in bedrijf. De nieuwe boring vindt vanuit de bestaande putten plaats op ca 2km diepte waar geen zoetwater zit. Desondanks zijn de putten voorzien van een extra zogenaamde conductor (een soort slurf om de buitenste buis heen) die 60 meter de bodem ingaat, die een extra barrière creëert tussen zout en zoet water. Om te kijken of het zoute water in de put blijft, is er een monitoringssysteem opgesteld waar er continu gemonitord wordt wat het corrosie potentieel is en gaan we ook de put in met een meetapparaat om te kijken of de put nog intact is.

Maakt deze nieuwe ontwikkeling de aanleg van biomassa installatie in Vierpolders overbodig?

Er komt geen biomassacentrale in Vierpolders. De noodzaak van duurzame warmte in de winter is op dit moment nog steeds aanwezig, maar dat kan niet meer worden opgelost d.m.v. een biomassa installatie omdat dit door het nieuwe aangenomen bestemmingsplan eigenlijk verboden is. Er blijft behoefte aan duurzame warmte, met name in de winter wanneer de tuinders ook nog voor een deel gas moeten gebruiken. Daarom gaan we nu kijken naar andere alternatieven.

Wat gaat de overlast zijn wat betreft geluid, geur, licht het milieu etc.?

Om binnen te richtlijnen van 50 dB(a) op de gevel en 30 dB(a) in huis te voldoen worden er een aantal maatregelen getroffen. Als we bezig zijn met het boren dan gaan we 24/7 door. Het geluidsoverlast wordt via de geluidsschermen die er komen zo veel mogelijk verminderd. We hebben schijnwerpers op de locatie staan die naar binnen zijn gericht om de effecten naar buiten zo klein mogelijk te laten zijn. Het geluidsscherm helpt hier ook bij. Ook is er tijdens de werkzaamheden een construction manager aanwezig op de locatie. De verkeershinder wordt beperkt door de vaste rijroute voor de aan- en afvoer van materiaal. Met deze activiteit is er geen geur overlast te verwachten.

Is verwarming met aardwarmte mogelijk voor woonhuizen in Vierpolders?

Het verwarmen van woonhuizen met aardwarmte is in de toekomst misschien mogelijk, maar op dit moment nog niet. Wat betreft voldoende productiecapaciteit zou Aardwarmte Vierpolders ook huizen kunnen verwarmen. Wel vergt dit nog veel samenwerking en afstemming van diverse partijen: gemeente, wetgeving, warmtebedrijven. Op korte termijn moeten er dus veel organisatorische stappen gezet worden. Vanuit de warmtetransitie Voorne-Putten wordt er wel gekeken door de provincie naar 7 kansrijke gebieden in Zuid-Holland waar mogelijk nieuwe gebieden in aanmerking voor aardwarmte. In Brielle ontstaat er ook mogelijk een nieuwe wijk die gebruik kan maken voor aardwarmte, maar dit vereist ook nog veel ontwikkelstappen.

Gaan jullie continu affakkelen?

Er wordt niet geflared bij deze activiteit.  Er zit zoals blijkt uit de resultaten van de oorspronkelijke boringen geen “vrij” gas in de poriën van het gesteente waarin we boren, enkel opgelost gas in het formatiewater dat zich bevindt in de poriën van het gesteente. We gaan vanuit veiligheid bezien, en dat is ook verplicht vanuit de Mijnbouwwet, natuurlijk wel voorzieningen treffen voor als er onverhoopt wel vrij gas zou worden aangeboord zodat je de put in dat geval zou kunnen insluiten. Op het moment dat we gas aantreffen wordt de put ingesloten en wordt er een plan de campagne gemaakt wat we zouden moeten gaan doen, maar we gaan dan niet het gas flaren. De kans dat we vrij gas aantreffen is echter nihil.

Om de online informatiesessie terug te kijken klikt u hier.

Hier vindt u de samenvatting van de omgevingsvergunning aanvraag. Via deze link kunt u alle documentatie rondom de aanvraag terugvinden.