Nieuws   |   Start groot onderhoud injectieput
22 mei 2024

Start groot onderhoud injectieput


Aardwarmte Vierpolders is gisteren begonnen met het opbouwen van de hulpinstallaties voor groot onderhoud aan de injectieput, morgen zullen de onderhoudswerkzaamheden aan de injectieput beginnen. De werkzaamheden gaan 24 uur per dag door en zullen als alles volgens planning verloopt volgende week woensdag zijn afgerond. De activiteiten produceren geluid, denk hierbij hoofdzakelijk aan verplaatsen van materiaal, aan rotatiegeluid van hijswerktuigen en electrische hulpspoel en het gebruik van pompen. De gebruikte gereedschappen voor de diepe ondergrond gaan diep genoeg in de grond om geen overlast te veroorzaken. Bij alle activiteiten wordt getracht hinder tot een minimum te beperken. Er zullen periodiek geluidsmetingen gedaan worden tijdens de werkzaamheden en men zal ervoor zorgen dat tijdens de late avond en nachten geen onnodig luide werkzaamheden plaats zullen vinden. Bovendien gelden hiervoor wettelijke eisen. Om in het donker veilig te kunnen werken is ook extra verlichting noodzakelijk, we zorgen er natuurlijk voor dat de verlichting ook zo gericht is dat het zo min mogelijk uitstraalt op de directe omgeving. Wel zult u de verlichting opmerken waar het normaal tijdens de avond en nachturen op de aardwarmtelocatie erg donker is als er niet wordt gewerkt. Mocht u ondanks onze uiterste zorg om overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken toch overlast ervaren, laat het ons direct weten.