Nieuws   |   Productiecijfers aardwarmte 2023 en een vooruitblik voor Vierpolders in 2024
6 maart 2024

Productiecijfers aardwarmte 2023 en een vooruitblik voor Vierpolders in 2024


Het aandeel aardwarmte in Nederland leverde omgerekend 365.000 ton minder aan CO2-uitstoot op. Met 39 aardwarmtedoubletten op 27 locaties levert aardwarmte een besparing op van meer dan 193 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit staat gelijk aan de hoeveelheid aardgas die huishoudens in een stad met de omvang van Utrecht in 2023 verbruikten.

De productiecijfers van 2023 worden verzameld door Geothermie Nederland, de brancheorganisatie van geothermie (aardwarmte) en jaarlijks brengt de sector naar buiten hoeveel aardwarmte er in Nederland is opgewekt. In 2023 is er in Nederland in totaal 6,8 PJ (petajoule) aan aardwarmte geproduceerd. De hoeveelheid aardwarmte blijft steken op dezelfde hoeveelheid, terwijl er veel meer aardwarmte nodig én mogelijk is.

Download infographic Productiecijfers Aardwarmte 2023

In 2023 heeft aardwarmte Vierpolders ondanks de lange stilstand periode voor het boren van de sidetrack een hoge beschikbaarheid van ruim 82% gehaald, waarbij 5,6 Miljoen m3 aardgas is bespaard en ruim 10 Kton aan CO2 uitstoot is vermeden. Hoewel de productieput na het boren van de sidetrack nu optimaal kan produceren zijn we toch nog beperkt in onze productiecapaciteit door een minder goed werkende injectieput. Daarom richten wij ons in 2024 op het optimaliseren van de injectieput.

We zijn momenteel plannen aan het maken voor een onderhoudsstop in voorjaar 2024 om tijdens deze stop wat kleine en de noodzakelijke werkzaamheden aan de injectieput uit te kunnen voeren, waardoor de productie weer naar de oorspronkelijke waarde terug kan. Zo kan de hoeveelheid warmte die met aardwarmte ingevuld wordt bij onze aangesloten glastuinbouwbedrijven weer aanzienlijk verhoogd worden, waardoor er in 2024 extra  CO2 uitstoot kan worden vermeden. Over de details van de stop en wanneer dit plaatsvindt zullen we u later tijdig en uitgebreid informeren.