Nieuws   |   Onderhoudsstop op 21 mei
2 mei 2024

Onderhoudsstop op 21 mei


Grootschalige werkzaamheden 

In de maand mei zal er een grote onderhoudsstop worden verricht op locatie Aardwarmte Vierpolders. Plaatselijke verstopping en een kleine zandlaag in de filterbuizen van de injectieput blokkeren deels een makkelijke doorgang van het formatiewater wat weer teruggevoerd wordt naar de ondergrond. Daardoor kan er minder aardwarmte dan toegestaan worden geproduceerd omdat productie en injectie niet in evenwicht zijn. Er kan nu meer warm water geproduceerd worden dan worden geïnjecteerd. Door de verstopping te verhelpen en het zand in de injectieput te verwijderen kan het produceren weer in balans worden gebracht met het injecteren. Hierdoor kan de productie toenemen van 130 m³/uur warm water naar 300 m³/uur. De verhoging van de aardwarmteproductie naar normaal niveau leidt direct tot een forse vermindering van het aandeel aardgas. De afbouw van aardgas is nodig vanwege de hoge en fluctuerende marktprijzen en vanwege de doelstelling voor energie neutrale glastuinbouw in 2040. Verder draagt een goede aardwarmte productie bij aan de voorspelbaarheid en leveringszekerheid van duurzame energie voor de glastuinbouw-ondernemers. 

Onderhoudstop: wat gebeurt er precies? 

  • Voorbereiden locatie & aanvoer werkmateriaal en opbouw hulptoren (10 mtr)
  • Verwijderen van (formatie) zand uit de injectieput
  • Wisselen van hulpmiddelen voor de volgende activiteit
  • Oplossen verstopping & verwijderen van de losgekomen vuildeeltjes
  • Testen & metingen
  • Afbreken en afvoer van alle tijdelijke installaties

Aanvang werkzaamheden : 21 mei

Duur werkzaamheden : De gehele stop duurt zo’n 8 dagen

Werktijden : 24 uur per dag in ploegendienst

Houd de website in de gaten voor updates en bijzonderheden.  

Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) 

Om te zorgen dat alle werkzaamheden veilig en soepel kunnen worden uitgevoerd voor de medewerkers, omwonenden en verdere omgeving, is er een uitvoeringsplan opgesteld door het projectteam van Aardyn. Hierin staan alle maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie te borgen tijdens de onderhoudstop. In dit plan zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over hoe het project met verkeers- of geluid- en licht- hinder omgaat.

De werkzaamheden zelf brengen geen verhoogd veiligheidsrisico met zich mee. Er is een project specifiek HSE plan opgesteld (HSE=Health, Safety, Environment (Gezondheid, Veiligheid, Milieu)). Dit plan is voorgelegd aan SodM (de toezichthouder)

Voor het soepele verloop van het proces, zijn ook verschillende toezichthoudende instanties betrokken. De gemeente, Staatstoezicht op de Mijnen en DCMR zijn dan ook op de hoogte van het uitvoeringsplan.