Nieuws   |   Netverder en gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee sluiten aan bij samenwerking duurzame warmtevoorziening
5 juli 2024

Netverder en gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee sluiten aan bij samenwerking duurzame warmtevoorziening


Gemeente Nissewaard, Gemeente Voorne aan Zee en NetVerder hebben zich aangesloten bij de intentieverklaring met het doel het optimaal benutten van havenrestwarmte, aardwarmte en warmteopslag.

Eerder was deze intentieverklaring door meerdere partijen getekend op de World Energy Congress in april jl. Op die bijeenkomst werd bekend gemaakt dat ook andere relevante partijen die onderdeel uit kunnen maken van de integrale collectieve warmteketen in deze regio zich bij dit initiatief kunnen aansluiten. Eind mei sloten Shell Nederland, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Westland zich al aan.