Nieuws   |   Maatregelen tegen licht en geluid tijdens de sidetrack boring
15 maart 2023

Maatregelen tegen licht en geluid tijdens de sidetrack boring


De afgelopen week zijn we van start gegaan met de voorbereidende werkzaamheden voor de side-track boring en hebben we aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de omgeving tijdens de boring. Nu staan we stil bij de maatregelen die we nemen op het gebied van de leefbaarheid. Dan hebben wij het specifiek over de aspecten: geluid, trillingen en licht.

Plaatsing geluidsscherm tegen overlast
Geluidsoverlast is een belangrijk aandachtspunt voor Aardwarmte Vierpolders. Naast dat we aan de kaders en normen vanuit de vergunning moeten voldoen, willen we de omgeving zo min mogelijk hinder laten hebben van deze werkzaamheden. Daarom plaatsen wij rondom het terrein een geluidsabsorberend scherm. Het scherm is ongeveer 10 meter hoog en is ‘storm-proof'. Het is namelijk getest en bestand tegen windkracht 12. De boorunit zelf is kleiner dan de gebruikelijke boorinstallaties en is bovendien elektrisch aangedreven. Dat zorgt ook minder geluidsoverlast.
Door deze maatregelen kunnen wij de impact van het geluid van de sidetrack boring op een veilige manier tot een minimum beperken. Naast het artikel kan je een impressie van het geluidsscherm zien.

Geen trillingen verwacht
Een andere zorg die we bespreken, is het punt van trillingen. Bij de sidetrack boring verwachten wij geen trillingen. Dit betekent dat wij verwachten dat de sidetrack boring geen schade zal veroorzaken aan woningen of andere eigendommen. Om daar zeker van te zijn, worden er bouwkundige opnames gedaan.

Lichtoverlast minimaliseren
Het boorproces gaat dag en nacht door. De boorcrew moet ook in de nacht veilig en verantwoord kunnen werken op een goed verlichte bouwplaats. Die lichtoverlast proberen we zo veel mogelijk te beperken voor de omgeving. De bouwlichten op de locatie zijn tijdens de werkzaamheden ‘naar binnen gericht’. Dat betekent dat ze niet direct op de omliggende gebouwen of huizen gericht zijn. Daarbij wordt het licht dat op de bouwplaats komt grotendeels tegengehouden door het geluidsscherm. Hierdoor verwachten we dat de hoeveelheid lichtoverlast tijdens de sidetrack boring minimaal zal zijn.

Door aandacht te besteden aan deze zorgen vanuit de omgeving voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid komen we samen vooruit. Daarom besteden we de volgende keer aandacht aan een ander belangrijk onderdeel: veiligheid.