Nieuws   |   Interview Anneke Witte, fractievoorzitter van Vrij Voorne
5 december 2022

Interview Anneke Witte, fractievoorzitter van Vrij Voorne


Op 25 november 2022 waren de verkiezen voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Een van de partijen die de gemeente vertegenwoordigt in de nieuwe raad is lokale politieke partij Vrij Voorne. Deze partij is begin dit jaar opgericht, vanuit behoefte aan verandering en vernieuwing in de politiek. Hun kernwoorden zijn sociaal, liberaal en eigenwijs en de partij is bondgenoot van de BoerBurgerBeweging. Wij gingen in gesprek met de fractievoorzitter Anneke Witte: over haar visie voor de nieuwe gemeente en specifiek de energietransitie.


Wat is volgens u de nieuwe aanpak voor Voorne aan Zee?
”Voor de grote opgaven in onze regio, is het nodig om de liberale kernwaarden in de lokale politiek terug te brengen. Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Daarbij willen we de kennis, kunde en ervaringen van de inwoners en ondernemers optimaal benutten, bijvoorbeeld door het inrichten van een Burgerberaad. Zo kunnen vraagstukken zoals de energietransitie voor onze regio leiden naar een verstandig beleid.” 

Hoe ziet u de energietransitie op het eiland voor u?
“Allereerst moet gekeken worden naar de toekomstige behoefte en de huidige conditie van de beschikbare infrastructuren. Dan zouden er meer collectieven moeten komen met een grotere energiebehoefte. Als je dan scenario's in beeld brengt, welke energieopties er zijn en hoe deze gevolgtijdelijk beschikbaar komen, voor de gebouwde omgeving en de bedrijven op het eiland. Wat zijn bijvoorbeeld de technische en financiële mogelijkheden voor waterstofgas, wanneer komt kernenergie in beeld, wat kunnen we met de bestaande en nieuwe aardwarmteprojecten?  Dat zijn complexe opgaven en daarom is het belangrijk om met een aantal 'knappe koppen' vanuit verschillende disciplines scenario's te ontwikkelen en te toetsen op haalbaarheid en beschikbaarheid.“

Met al die functies en ambities voor het eiland, wat is dan de rol van de glastuinbouw?
“De glastuinbouw vervult een belangrijke rol op het eiland. De voedselproductie is een belangrijke industrie, die door de huidige stikstofproblemen, de zoetwatervoorziening en de door het dak geschoten energieprijzen sterk in de problemen dreigt te komen. De glastuinbouw is een belangrijke verstrekker van werkgelegenheid.”

“Vanuit de gemeente kunnen we de glastuinbouw faciliteren, door gebruik te maken van een groep inhoudelijk deskundigen en als gemeente naast de tuinders gaan staan. We moeten dan onderzoeken welke opties er zijn en hoe we die kunnen uitvoeren om het cluster te versterken. Dat kan niet zonder mee te denken over de manier waarop burgers betrokken worden en meegenomen worden in de besluitvorming. Dat moet niet door te zenden, maar door op gelijkwaardige wijze in gesprek te gaan.”  

Wat is volgens u de potentie van aardwarmte voor het eiland?
“Zover ik kennis heb kunnen nemen is aardwarmte kansrijk voor het eiland. Het vraagt wel om het inrichten van de benodigde infrastructuur met alle investeringen die daarbij komen kijken. Dus het is zeker het onderzoeken waard.”

Duidelijke communicatie en participatie zijn voor Vrij Voorne belangrijke aspecten.
Kennis en deskundigheid is daarbij volgens u een vereiste. Hoe ziet u dat voor u?
“Een van de dingen waar we naar willen kijken, is het inrichten van een burgerberaad. Maar er zijn allerlei verschillende manieren om mensen beter te betrekken bij de energietransitie. In elk geval zou er voor de plannen en projecten altijd een stakeholderplan moeten zijn, waarbij we mensen met kennis uitnodigen om mee te denken. En dan gaat het niet alleen maar om volwassenen, ook scholen kunnen we betrekken om zo bij de jeugd reacties op te halen. We moeten alle vragen en zorgen serieus nemen.”

Tennet heeft vorige week bij de ACM aangemeld dat er congestie is in een groot deel van het havengebied, waardoor het afnemen van meer elektriciteit op Voorne-Putten onmogelijk is geworden. Dit kan een vertraging opleveren voor het bouwen van nieuwe woonwijken tot 2027-2029. Dit betekent dat er vanaf nu alleen woningen met nul op de meter gebouwd kunnen worden. Hoe ziet u dit?

“Het past in het huidige overheidsbeleid. We moeten sowieso maar zien of de bouwsector op de traditionele wijze door kan gaan met bouwen. Er komen nieuwe materialen en methodes, zoals het bouwen met hennep. Naar nieuwe methoden wordt al veel onderzoek gedaan. Maar er blijkt ook al heel veel mogelijk, zo blijkt uit de inventarisatie die de Cobouw bijhoudt. En nul op de meter klinkt op zich als een interessante optie, maar als van de salderingsregeling geen gebruik meer gemaakt kan worden, geeft dat ook weer de nodige nieuwe uitdagingen. 

Het zou mooi zijn wanneer er sprake is van een integrale aanpak waarbij ook voor wat betreft woonwensen en energiebehoeften breder gekeken wordt dan woonwijken met nul op de meter woningen. Tiny Houses of zelfvoorzienend zijn, Maar ook klimaatadaptief bouwen, waardoor je geen drinkwater verspilt. Aardwarmte past mooi in dit gehele plaatje, het levert duurzame warmte en gebruikt geen drinkwater uit het drinkwatercircuit.”  


Wij wensen Anneke en haar partij veel succes in de nieuwe gemeenteraad!