Nieuws   |   In the Spotlight: Paul Grootscholten, Globe Plant
29 maart 2024

In the Spotlight: Paul Grootscholten, Globe Plant


Dit jaar staat Pasen voor de Briellenaren in het teken van de 1 april viering en wordt er in Brielle uitbundig gevierd dat de stad in 1572 door de watergeuzen werd ingenomen. Onder hen de voor ons zo bekende Paul en Angela Grootscholten. Paul is één van de belangrijkste kartrekkers van het Aardwarmte Project in Vierpolders en nog steeds als één van de twee bestuurders organisatorisch verantwoordelijk en als financiële man nauw betrokken bij Aardwarmte Vierpolders. Niet alleen Paul maar ook Angela vervult een belangrijke administratieve rol binnen Aardwarmte Vierpolders. Paul is directielid bij Globe Plant een modern familiebedrijf in Vierpolders dat is gespecialiseerd in het duurzaam en hygiënisch opkweken van topkwaliteit groenteplanten en overige gewassen en teelt haar planten geheel duurzaam op met aardwarmte. Duurzaamheid zit bij Paul in de gene, één van de redenen dat Paul tot Poorter van het jaar 2023 is gekozen door de verkiezingscommissie van de 1 april vereniging die dit op 10 januari 2024 op de verjaardag van de 1 april vereniging in de raadszaal bekend maakte. Het kwam als een volledige verassing voor Paul, maar werd voor de aanwezige al snel duidelijk waarom Paul deze eer toekomt. Burgemeester Peter Rehwinkel van de gemeente Voorne aan Zee viel de eer om de eretitel aan Paul uit te reiken en prees Paul dat hij zich voor de vereniging zeer verdienstelijk heeft gemaakt en zich ook daadwerkelijk en aantoonbaar heeft onderscheiden voor Brielle door zich ook actief bij andere activiteiten en organisaties binnen Brielle in te zetten. De benoeming ging samen met het uitreiken van een medaille en de oorkonde, ook waren er nog bloemen voor Angela. Aardwarmte Vierpolders is trots op zijn duurzame Poorter van het jaar 2023 en wensen iedereen een fijne Pasen en een 1 april viering.