Nieuws   |   In the Spotlight: Joost van der Voort van The Valley
1 december 2023

In the Spotlight: Joost van der Voort van The Valley


Was u gewend uw tomaten uit de automaat op de Tuindersweg bij Voort Brielle Kwekerijen te halen? En heeft u opgemerkt dat de naam Voort Brielle niet meer prominent op de gevel van het bedrijfsgebouw aanwezig is? Geen paniek, want uw tomaten uit de automaat blijven gewoon even gezond en lekker van smaak.

Eind 2022 zijn namelijk de bedrijven Greenway, Greenvalley, van der Voort en van den Berg gefuseerd tot The Valley. The Valley is producent van tomaten en komkommers voor de Europese markt. De vier ondernemingen en drie families vormen een sterk fundament voor de toekomst van The Valley.  Op een areaal van 50 hectare, verspreid over De Lier, Vierpolders en ’s Gravenzande, wordt er vanaf 2023 optimaal gebruik gemaakt van schaalgrootte en samenwerking. De fusie maakt het mogelijk om operationele verbeteringen door te voeren en extra kennis te delen.

Kennis die bij de Westlandse tuindersfamilie Van der Voort al generaties lang aanwezig is. Joost van der Voort nam in 2020, samen met zijn neef Thom van der Voort, het familiebedrijf van der Voort over van zijn vader en ooms. Een echt familiebedrijf dus. Door de recente fusie met de twee andere familiebedrijven gaat deze cultuur zo niet verloren. Joost verhuisde samen met zijn vrouw van het Westland naar Vierpolders en nam de locatie in Vierpolders langzaamaan van zijn vader en ooms over. Op de locatie in Vierpolders, die tegenwoordig South Valley heet, worden grove trostomaten geteeld in een onbelichte kas van ruim 8 hectare. De tomaten worden verkocht door telersvereniging Prominent en vinden hun weg naar diverse retailers in Europa. 

Sinds 2016 maakt het bedrijf van Joost ook gebruik van duurzame warmte voor het verwarmen van de kassen die afkomstig is van de aardwarmtebron in Vierpolders. Joost is altijd nauw betrokken geweest bij het aardwarmte project. In het begin was hij actief in de technische commissie en nu is hij bestuurslid van de groep aardwarmtebron. Binnen The Valley is Joost verantwoordelijk voor innovatie en verduurzaming, daar sluit het aardwarmte project mooi op aan. The Valley wil de komende 5 jaar op een natuurlijke en duurzame manier groeien naar 100 hectare kasoppervlak. Duurzame keuzes en innovaties zijn daarin belangrijk en het aardwarmte project past dan ook goed binnen onze visie.