Nieuws   |   Het boorproces voor de sidetrack
13 april 2023

Het boorproces voor de sidetrack


De sidetrack is in volle gang. Er wordt hard gewerkt op de locatie van Aardwarmte Vierpolders door een heleboel mensen. Maar wie zijn deze mensen, en wat doen zij precies? En, hoe werkt die sidetrack eigenlijk?

In dit artikel geven we je graag antwoord op deze en meer vragen omtrent de uitvoering van de sidetrack. We hebben hiervoor gesproken met projectmanager Eric van Bennekom en Douglas Westra, engineer.

Wie en wat?
Tijdens een sidetrack is veel aan- en afvoer van tijdelijk personeel die helpen het traject soepel, snel en veilig te doen verlopen. Momenteel is het bestaande kernteam van A4P uitgebreid met een overkoepelend kernteam dat de verantwoordelijkheid draagt voor de sidetrack.

Het reeds bestaande kernteam bestaat uit onder andere de directeur, QHSE (quality, health, safety & environment) manager, projectmanager, productie engineer, sub surface manager en een geoloog. Voor dit tijdelijke project is het kernteam uitgebreid met de volgende functies welke als verantwoordelijkheid hebbende sidetrack en de reguliere processen in de gaten te houden: overall projectmanager, overall QHSE manager,

Voor het aanleggen van de sidetrack zijn er ook een drilling supervisor en manager aangehaakt, meerdere engineers en een locatie manager.

Het boorproces
Zoals bij alle projecten zijn er bij het boorproces ten eerste veel voorbereidende werkzaamheden die veel tijd en aandacht vergen om te zorgen dat het gehele proces duurzaam, veilig en volgens planning verloopt. Er zijn immers meerdere stakeholders en 15-20 verschillende contractors die betrokken zijn. De aanleiding voor de sidetrack is verstopping door zand. Er zal een sidetrack (omleiding) worden geboord zodat er weer meer warm water geproduceerd kan gaan worden. Er zal bovengronds niets veranderen aan de installatie.

Uiteindelijk zullen de voorbereidingen, het opbouwen van de boorinstallatie, het onderhoud en afbouwen van de boorinstallatie de meeste tijd in beslag nemen. Het boorproces zelf, wat dus enkel in de ondergrond gebeurt, zal hoogstens een aantal dagen in beslag nemen. Verder wordt de huidige productieput grotendeels hergebruikt en zal er maar een klein nieuw gedeelte worden geboord.

De volgende stap in het proces is om te zorgen dat de locatie voldoet aan de eisen om het boren mogelijk te maken. En te zorgen dat de omgeving hiervoor gereed is. Als dit is gebeurt kan de boorinstallatie inclusief alle toebehoren aangesloten worden om daadwerkelijk over te gaan op de boor operaties.

Bij Vierpolders houdt dit in:

  • Het veiligstellen van de geothermische put zodat er volledige controle is met de boorinstallatie bovenop de put.
  • De productieverbuizing waar het warm water doorheen stroomt eruit halen en de oorspronkelijke boorgat volledig af te sluiten (te abandoneren).  
  • Daarna zal er geboord gaan worden, wat enkele dagen zal gaan duren. Dit zal doormiddel van boorpijpen gaan met een stalen boorkop aan de onderkant die door de ondergrondse gesteenten zal gaan.
  • Als de kleine sectie is geboord komt er een nieuwe filter in het nieuwe boorgat (om het zand tegen te houden).
  • De productieverbuizing wordt weer in de geothermische put geïnstalleerd
  • De bovengrondse afwerking wordt er weer op geplaatst en aangesloten aan de bovengrondse installatie zodat er weer warm water veilig doorheen kan stromen.
  • Als laatste wordt de boorinstallatie in componenten uit elkaar gehaald en wordt de locatie weer zoals voor het boorproces in dezelfde staat afgeleverd.

De boring zelf vindt gedurende een korte periode 24/7 plaats. Dit omdat het veiliger is het boorproces aan een stuk door te laten verlopen en er zo continu bovenop te zitten omtrent veiligheid. Een zo snel mogelijk boorproces is efficiënt en veilig.

De boortoren
Aangezien de productieput grotendeels hergebruikt kan worden, is er gekozen om geen gebruik te maken van een conventionele boortoren. Er zal met een ‘work-over-unit’ worden gewerkt. Dit is in feite een kleiner model die met losse onderdelen op elkaar kan worden gestapeld. Deze unit neemt minder ruimte in beslag, is minder hoog en kan sneller worden op- en afgebouwd.

De ondergrond
De huidige Vierpolders geothermische productieput zal hergebruikt worden en er zal maar een relatief klein gedeelte worden geboord. Dus er zullen weinig tot geen verassingen zijn in de ondergrond. Dit ook omdat er geboord zal gaan worden in exact dezelfde zandlaag als waar de huidige productieput het warme water uit haalt. Het enige verschil is dat het nieuwe gedeelte in de ondergrond naast de huidige put zal komen, dus in feite parallel. Wanneer de boor de grond in gaat zal er dus boorgruis naar boven komen met dezelfde eigenschappen als toen de originele geothermische boorgat een aantal jaren geleden is geboord.