Nieuws   |   Groot onderhoud injectieput is succesvol en veilig afgerond
29 mei 2024

Groot onderhoud injectieput is succesvol en veilig afgerond


Het groot onderhoud aan de injectieput is volgens plan, veilig en succesvol uitgevoerd. Het verhelpen van de verstopping en het verwijderen van zand uit de injectieput is succesvol verlopen. Hierdoor kan de warmwaterproductie weer in evenwicht worden gebracht met de koudwaterinjectie, zo is het weer mogelijk om meer duurzame warmte te produceren. Hierdoor hoeven de aangesloten tuinbouwbedrijven in het energiecluster weer minder gas te verstoken. De onderhoudstop is verlopen zonder grote veiligheids- of milieu incidenten, een compliment waard aan de mensen die het werk secuur en succesvol hebben uitgevoerd. De aardwarmteinstallatie zal vandaag weer worden opgestart en de tuinders gaan voorzien van aardwarmte. Met name bedanken wij ook de direct omwonenden van de aardwarmteinstallatie voor hun begrip, projecten van deze omvang gaan ondanks onze grootste zorg om overlast tot en minimum te beperken nooit helemaal ongemerkt aan de omgeving voorbij. Mede dankzij uw begrip kan de energietransitie ook een plek in de samenleving krijgen.