Nieuws   |   Goede bereikbaarheid essentieel tijdens sidetrack boring
8 maart 2023

Goede bereikbaarheid essentieel tijdens sidetrack boring


De sidetrack boring voor Aardwarmte Vierpolders gaat bijna van start! Om de boring zo soepel mogelijk te laten verlopen, is goede bereikbaarheid van de locatie belangrijk. Tegelijkertijd moet de omgeving ook toegankelijk en bereikbaar blijven. In dit artikel leggen we uit welke maatregelen er getroffen zijn om de bereikbaarheid te waarborgen tijdens de sidetrack boring.

Transportplan
Tijdens de realisatie van de sidetrack zijn er veel transporten van en naar de locatie van Aardwarmte Vierpolders. Denk daarbij aan de aanvoer en afvoer van materialen, zoals het geluidsscherm, de opslagtanks of de boorinstallatie. Eén van de zaken die dan mogelijk overlast kunnen veroorzaken, zijn extra (wachtende) transportwagens. Om die overlast tegen te gaan, is er een transportplan opgesteld. Daarin staat bijvoorbeeld dat er twee opstelplaatsen zijn voor wachtende vrachtwagens (zie foto's). De opstelplaatsen zijn op redelijke afstand van de locatie en zo gekozen dat er zo min mogelijk overlast is voor de omgeving. De vrachtwagens worden op afroep ingezet. Zo voorkomen we dat ze te lang moeten wachten rondom de locatie van Aardwarmte Vierpolders en verminderen we de verkeersdruk.

Duidelijke routes via verkeersborden voor bouwverkeer en andere verkeersdeelnemers
Om het overzicht te bewaren tijdens het project, wordt er tijdelijke bebording langs de route nabij de boorlocatie geplaatst. Dit zorgt voor duidelijkheid voor alle weggebruikers en voorkomt dat er onnodig veel verkeer door de omgeving rijdt. De gebruikelijke routes voor hulpdiensten blijven uiteraard beschikbaar en zijn in het transportplan meegenomen.

Extra belasting van verkeer
In het transportplan is een heldere planning gemaakt om de (extra) belasting door de aanvoer van materialen te beperken. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden en de opbouw van de boorunit, in totaal vier dagen duurt, zullen er dagelijks vijf vrachtauto's met materieel naar de locatie rijden. Tijdens de twintig dagen dat er onder andere boorwerkzaamheden worden uitgevoerd, zullen er dagelijks twee vrachtauto's worden ingezet om gruis af te voeren. Bij de afbouw, die vier dagen in beslag neemt, zullen er wederom dagelijks vijf vrachtauto's met materieel worden ingezet.

Werktijden
Het boorteam zal tijdens de werkzaamheden in twee ploegen werken, waarbij er 24 uur per dag en 7 dagen per week aan het project gewerkt wordt. Hierbij is er een ploegwisseling om 7:00 en 19:00 uur. Door deze strakke planning en duidelijke afspraken wordt er geprobeerd om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Met de bovenstaande maatregelen wil Aardwarmte Vierpolders ervoor zorgen dat de sidetrack boring veilig en met zo min mogelijk verkeersoverlast voor de omgeving verloopt. Mocht u toch nog vragen of klachten hebben, neem dan gerust contact met ons op.