Nieuws   |   Een terugblik op duurzaamheid in 2022 en een vooruitblik op 2023
3 februari 2023

Een terugblik op duurzaamheid in 2022 en een vooruitblik op 2023


Op het gebied van energie is 2022 wel een heel roerig en onstuimig jaar geweest, één van het meest in het oog springende economisch gevolg van de Russische inval in Oekraïne zijn de enorm gestegen energieprijzen in Europa. Dit staat echter in schril contrast met wat de mensen in Oekraïne moeten doormaken door deze zinloze oorlog van Poetin.

De urgentie om energie te besparen en te versnellen met het verduurzamen in Nederland is nu wel doorgedrongen doordat de afhankelijkheid van Russisch gas pijnlijk is blootgelegd. Het verduurzamen van elektriciteit door zon en wind gaat in Nederland gestaag door, het verduurzamen van warmte kan nog wel een versnelling gebruiken.

Er gebeurt momenteel heel veel op dit vlak, er zitten ook veel nieuwe aardwarmteprojecten in de pijplijn. De 28 bestaande aardwarmte installaties in Nederland bewijzen dat warmtevoorziening door aardwarmte een zekere bron is onafhankelijk van het weer of geopolitieke verhoudingen en dat het winnen van warmte ook veilig en verantwoord kan.

In 2022 heeft aardwarmte Vierpolders een hoge beschikbaarheid van ruim 96% gehaald, waarbij 8 Miljoen NM3 aardgas is bespaard en ruim 14 Kton aan CO2 uitstoot is vermeden. Door verzanding in onze productieput is dit minder dan er met onze aardwarmte installatie mogelijk is. Daarom richten wij ons in 2023 op het verbeteren van de aardwarmte productie.

In 2023 plannen we het boren van een sidetrack, waardoor de productie weer naar de oorspronkelijke waarde terug kan. De duurzaamheid bij onze aangesloten glastuinbouwbedrijven wordt dan verhoogt door 4 Miljoen NM3 aardgas extra te besparen, waarmee nog eens 7 Kton aan CO2 uitstoot wordt vermeden. Over wanneer dit zal gaan plaatsvinden zullen we u tijdig en later in dit jaar uitgebreid informeren.

Warme groet namens de tuinders,

Ronald Suurmond