Nieuws   |   CO2 belangrijk voor tuinbouw en milieu
22 augustus 2022

CO2 belangrijk voor tuinbouw en milieu


Kooldioxide (CO2) een niet-giftig, niet-brandbaar en niet-explosief gas, komt vrij in de buitenlucht voor. Mens en dier ademen lucht met zuurstof en CO2 voortdurend in en ademen deze lucht met minder zuurstof en meer CO2 weer uit. Ons lichaam zet zuurstof om in CO2. Planten doen overdag precies het omgekeerde: zij zetten CO2 in de lucht om in zuurstof. 

Door planten meer CO2 te geven, groeien ze beter. Onze tuinders maken daar in hun kassen graag gebruik van, en brengen daarom extra CO2 in de kas. Dit doen zij door de CO2 die uit de schoorsteen komt bij het stoken van aardgas in een ketel- of warmtekrachtinstallatie in de zomermaanden weer de kas in te leiden.

Maar: CO2 is ook het bekende gas dat mede verantwoordelijk is voor het broeikaseffect. Daarom wordt wereldwijd hard gewerkt aan het reduceren van de uitstoot van CO2. Onnodig aardgas verbranden is dus ongewenst. We stoten wereldwijd teveel CO2 uit.

Daarom zijn de tuinders van het energiecluster Aardwarmte Vierpolders een contract aangegaan met Value Maritime. Value Maritime vangt namelijk op zeeschepen, de CO2 uit de schoorsteen van de scheepsmotoren af. Dit doen zij met een innovatief filtersysteem en slaan de afgevangen CO2 vervolgens op in een batterij. De CO2-batterijen worden in de haven van Rotterdam gelost en aan de tuinders in Vierpolders geleverd. Zo kan de scheepvaart de uitstoot van (mega)tonnen CO2 voorkomen en de tuinders diezelfde CO2 goed hergebruiken in de kassen en hoeven daardoor veel minder aardgas te stoken. Daardoor kan onze aardwarmte bron in de zomermaanden veel efficiënter worden ingezet. Het mes snijdt dus aan twee kanten en is een pure winst voor het milieu.

Wilt u meer weten over hoe dit in de praktijk werkt bekijk dan dit animatie filmpje: