Nieuws   |   Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie bij de sidetrack boring
1 maart 2023

Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie bij de sidetrack boring


Over een aantal weken begint de sidetrack boring op het terrein van Aardwarmte Vierpolders. In dit artikel vertellen welke voorbereidingen we treffen om het boren van de sidetrack veilig en soepel te laten verlopen voor de medewerkers, omwonenden en de verdere omgeving.

Om te zorgen dat alle werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd, is er een uitvoeringsplan opgesteld door het projectteam van Aardyn. Hierin staan ook alle maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie te borgen tijdens het sidetrack traject.

Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheids- en communicatieplan

In dit zogenoemde BLVC-plan zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over hoe het project met verkeers- of geluidshinder omgaat. Ook zaken over beveiliging en lichtoverlast staan hierin.

De boring zelf brengt geen verhoogd veiligheidsrisico met zich mee. De diepe ondergrond waarin wordt geboord is ten slotte bekend terrein, omdat daar nu ook de aardwarmte vandaan komt.

Voor het soepele verloop van het proces, zijn ook verschillende toezichthoudende instanties betrokken. De gemeente, Staatstoezicht op de Mijnen en DCMR zijn dan ook op de hoogte van het uitvoeringsplan.

BLVC-plan nader uitgelegd

Tot aan de boring delen we via deze website meer informatie over de onderdelen van het BLVC-plan. Volgende week staan we stil bij het thema bereikbaarheid.