Nieuwsflits 9

Dames, heren,
 
Ruim een week geleden hebben we gemeld dat we bijna klaar waren met de eerste sectie van de boring. Ondertussen is dit afgerond en hebben we de eerste casings (= definitieve pijpen) in het gat gezet. Deze zijn met een extreem grote momentsleutel aangedraaid, zie foto, zodat ze één geheel vormt.
 
 
Vervolgens is de gehele casing met cement vastgezet en is er een extra veiligheidsklep op de casing gezet. Door die klep wordt de boor voor de tweede sectie omlaag gebracht en vannacht gaan we weer boren. De tweede sectie is bijna 1.500 lang en dat is net iets langer dan de eerste sectie, die uiteindelijk 1.360 m lang is geworden.
 
U hoort weer van ons.
 
Met vriendelijke groeten,
Paul Grootscholten