Nieuwsflits 3

Dames en heren,
 
In de afgelopen tijd zijn de spullen van Haitsjema opgeruimd. Vervolgens zijn de rijplaten op een nieuw zandbed buiten het te verharden deel van de boorlocatie neergelegd. Hierdoor krijgen we straks ook ruimte voor opslag, parkeren etc.
 
Op dit moment worden de voorzieningen aangelegd, die straks onder de verharding verdwijnen, zoals riolering en installatiebuizen voor water. Volgende week wordt met het heiwerk gestart.
 
Ook zijn de dammen aangepast. Er is een kleine dam verwijderd en nu liggen er 2 grote dammen.


 
Met vriendelijke groeten,
Paul Grootscholten