Nieuwsflits 1

Aan alle geïnteresseerden in het project Aardwarmte Vierpolders. Zoals beloofd willen wij u de komende weken op de hoogte houden van de vorderingen van het project. Begin maart zijn we dus van start gegaan met de eerste fase, het bouwrijp maken van de boorlocatie. Er zijn bouwhekken geplaatst en er is een tijdelijk verharding van rijplaten aangelegd. Hierna is gestart met het plaatsen van 2 buitenpijpen (conductors). Deze zijn aangebracht tot 200 m diepte.Hieronder ziet u hiervan een foto.Over bijna 2 weken is dit allemaal klaar en wordt er gestart met het heiwerk. Ook worden dan de eerste horizontale leidingen aangebracht (riool, water etc.) Tegen die tijd krijgt u weer een berichtje.

Met vriendelijke groeten,
Paul Grootscholten